info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Identiteit.

Onze bedrijfs- en correspondentiegegevens zijn terug te vinden onder de button ‘Contact’.  

Autoriteit Persoonsgegevens 

Bezoekers van onze webshop hebben het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij ons (zie de adresgegevens onder de button ‘contact’). Daarnaast kan dit ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soorten en doeleinden van de gebruikte gegevens.

De door de klant opgegeven persoonsgegevens(NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers) gebruiken wij voor het het verwerken van een bestelling,  het registreren van klanten en ten behoeve van het zenden van ‘eigen’ mailing en het bijhouden van het spaarsysteem.

Bewaartermijn

Wij bewaren klantgegevens ten behoeve van het kunnen verzorgen van bestellingen.Daarnaast bewaren de gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke regelgeving zoals die welke bijvoorbeeld gelden voor de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens zolang als dat nodig is in het kader van garantieperioden van gekochte producten. 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Nieuwsbrieven

Het verzenden van nieuwsbrieven wordt alleen gedaan op basis van aanmelding door klanten.

Inzage en correctie

Onze klanten hebben recht om hun gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen, of opgestuurd te krijgen.  Een verzoek hiertoe kan gedaan worden via de kanalen zoals weergegeven onder de button ‘ contact’. Verwijdering mag alleen als de gegevens niet meer relevant zijn in het kader van wettelijke bewaartermijnen.

Vertrekking van gegevens aan derden

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. De CCV Shop is namelijk de technische beheerder van onze webshop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Daarnaast verstekken wij in het kader van het voeren van de verplichte boekhouding ordergegevens aan een administratiekantoor.

Wij verstrekken NAW-gegevens aan het geautomatiseerde 'pakketten- en vrachtsysteem' van Post.nl ten behoeve van de verzending van de bestellingen door middel van het aanmaken van een adressticker.

Wij verstrekken geen gegevens  aan derden anders dan in het kader van wettelijke verplichtingen.